צלחת לב זכוכית ממוחזרת

צלחת לב זכוכית ממוחזרת

צלחת לב זכוכית ממוחזרת