תקנון

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1.שם העסק/ ואו הנהלת האתר it's all about hearts   עוסק מורשה – 022878136.

2. האתר – אתר האינטרנט it'sallabouthearts.com

3. המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה

4. זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י הלקוח

*דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל

*דואר שליחים: עד 2-3 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.

5. כתובת למשלוח דואר- הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינים בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה- המועד אשר נרשם ע"י המזמינים במועד בו הם מעדיפים לספק להם את הסחורה.

7. יום ביצוע ההזמנה- היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינו המזמינים.

כללי

1. האתר משמש כמגזין וחנות וירטואלית למכירת אביזרי אופנה ולייף סטייל.

2.לכל שאלה או/ו הבהרה או/ו בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות במייל store@itsallabouthearts.com או בטלפון 0585566522.

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין it's all about hearts לבין הגולשים באתר או/ו המזמינים דרך האתר.

4. כל המבצעים הזמנה או/ו רכישה דרך האתר מצהירים כי עם ביצוע הפעולה הם קראו את התקנון זה וכי הם מסכימים לכל הוראותיו ותנאיו של התקנון וכי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד האתר או/ו החברה או/ו מנהליה או/ו עובדיה,  בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון.

5. its all about hearts שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או/ו הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי דין.

7. רישומי המחשב של Its all about hearts בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר כי its all about hearts תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

9. its all about hearts אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. its all about hearts עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והיא לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעתם הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויבו הלקוחות לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת  להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחות רשומים באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחות כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, it's all about hearts לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויבו הלקוחות בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

4. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחות, תבצע its all about hearts בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחות לאישור העסקה.

5. פרטי ההזמנה כפי שהזינו הלקוחות בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבלו מבצעי הפעולה הודעה מתאימה על כך והם יידרשו למסור אמצעי תשלום אחר.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש או/ו במועד ההזמנה. במידה שלא צוין כי המוצר אינו במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשים לא תהיה כל טענה או/ו תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים או/ו לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחות כל סכום ששילמו במידה ואכן שילמו או/ו תבטל          its all about hearts  את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחות לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל-its all about hears ע"י הלקוחות.

8. כל הלקוחות רשאים להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן ע"י הלקוחות יישמר במאגר כיעד המבוקש של הלקוחות.

9. יודגש כי its all about hearts רשאית לא לאשר הזמנה של לקוחות מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאמור שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת להציג או לשלוח ללקוחותיה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות דוא"ל. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30 א' לחוק התקשורת התשמ"ב 1982.

* אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

* אם בוצעו מעשים או מחדל הפוגעים בהנהלת החברה או באתר, או בצדדים שלישים כלשהם לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

* אם ישנו חוב כספים ל-its all about hearts או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחות נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

10. לאחר שהוזמנו פרטי התשלום בדף התשלום, ישלח אישור באמצעות הדוא"ל על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחות אינו תקף או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת paypal ( או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחות לשם השלמת העסקה או ביטולה.

12. אם תבחרו לשלם באמצעות חשבון paypal תתבקשו להזין את פרטי חשבונכם הקיים באתר paypal או תוכלו לבחור לפתוח חשבון paypal במהירות. לתשומת לבכם, אם החלטתם לשלם באמצעות חשבון paypal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של paypal ולא של האתר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

2.  בידי המזמינים (ולא הנמענים) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

2א.  ביטול לפני שליחת המוצר ללקוחות יהיה ללא חיוב נוסף ויוחזרו ללקוחות הכספים ששילמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן על פי האמור בחוק.

2ב.  במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינים ולאחר קבלת הסחורה במחסני its all about hearts, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש או פגם או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכו המזמינים (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי its all about hearts  תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר פריט – שלא נעשה בו שימוש באריזתו המקורית, כאשר התווית מחוברת לאזיקון – תוך 14 ימים מקבלתו.

3. כל זיכוי יועבר לכרטיס אשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

4. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

5. אופן החזרת המוצרים- הלקוחות ישלחו את המוצר חזרה לכתובת: הבנים 8 רמת השרון מיקוד 4721608. לחילופין, יוכלו הלקוחות לבקש מהנהלת האתר או הספק שישלחו שליח לביתה לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונה.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרו הלקוחות לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם הבאת המוצר. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות יישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שניים שלושה ימי עסקים.

4.משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. אך ההתחייבות שלהם הינה 14 ימי עסקים לכל היותר.

5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח  באמצעות דואר רשום.

6. אין ביכולתה של החברה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך נעמוד לרשותכם על מנת לפתור כל בעיה.

7. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזור החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם מחוץ לשירות החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת its all about hearts לספקה.

8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

9. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחות כרטיס אשראי תקף שניתן לחיוב ולסליקה בישראל ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות החברה

1. its all about hearts , הנהלתה או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים, גולשים, מזמינים, או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא-  לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח מכל סיבה שהיא, שאז its all about hearts שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2 היה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את its all about hearts או את הנהלתה.

3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא its all about hearts באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

5. its all about hearts אינה אחראית לשימוש שיעשו הלקוחות או המזמינים שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה, לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר במוצרים.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחות סבורים כי המוצרים שרכשו באמצעות האתר או השירותים, לוקים בפגם כלשהו, הם מוזמנים לפנות אלינו למייל  store@itsallabouthearts.com או למספר הטלפון 0585566522

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של its all about hearts בלבד. זכויות אלו חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, בלא קבלת רשותה של its all about hearts  מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.

5. השם its all about hearts וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של its all about hearts בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום ע"י החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע או תצוגה במופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של its all about hearts ובעליה.

8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצ"ב, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג crawlers ,robots, וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11.אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה.

12.אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

שמירה על סודיות

1. הנהלת אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

2. its all about hearts משתמשת בתקני אבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. החברה משתמשת בחברת פלא-קארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת מידע.

3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול ssl, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, האבטחה המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה לערבול שנועדה לבלבל את האויב. היא מתבצעת על ידי שני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות אשר נועדו לשם כך. המיוחד בשיטה (כדוגמת rsa) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

4. במקרים שאינם בשליטתה או נובעים מכוח עליון, its all about hearts לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

5. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחות.

6. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחות שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה או ללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת לאתר- אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

7. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצ"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.